Project ”Weer een kans”

Donderdag 13 juni is het projekt “Weer een kans” van start gegaan. N.a.v. het projekt “kansen krijgen” hadden 8 leerlingen zich hiervoor aangemeld, sommigen hadden aangegeven interesse te hebben voor een bepaald instrument, bij anderen lag dan nog “open”. Pascal liet de kinderen kennis maken met de verschillende instrumenten, waardoor er redelijk snel al een bepaalde “voorkeur” bleek. De kinderen kregen allemaal een boekje met uitleg over de instrumenten met daarin ook het lied “Spelen bij Crescendo”.
Maandag 17 juni ging deze groep naar Cora om kennis te maken met de verschillende slagwerkinstrumenten. Afgelopen week is steeds duidelijker geworden waar de voorkeuren liggen. Bij het slagwerk wordt één nummer “ingestudeerd” wat op 4 juni samen met CresBeat wordt uitgevoerd tijdens het zomerconcertje. in of bij het dorpshuis.
Bij de blaassektie heeft iedereen een partijtje gekregen van “Arcade” (winnaar songfestival) wat ook tijdens het zomerconcertje met de Fanfare kan worden meegespeeld. De groep is bij beide onderdelen heel enthousiast en ze verheugen zich op het zomerconcertje.