Piet Quist erelid Crescendo

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 april jl. is besloten om Piet Quist na 78 jaar actief lidmaatschap te benoemen tot erelid van muziekvereniging Crescendo! Met het geven van een serenade en het uitreiken van cadeaus is dit afgelopen donderdag uitgebreid gevierd.