Taakverdeling Bestuur

Riet van der Weijde: voorzitter

 • woordvoerder
 • in en externe contacten
 • beleidszaken
  • educatie
  • contact dirigent
  • contactpersoon concerten
  • afmeldingen

Adrie Geelhoed: secretaris

 • notulen BV en ALV
 • communicatie naar leden via email en papieren post
 • jaarverslag
 • ingekomen stukken/ mededelinge
 • oud papier (vervoer ophalen)
 • oud papier (container)
 • evenementencommissie (contactpersoon vanuit bestuur)
 

Michiel Remkes: penningmeester

 • alle financiële zaken (ontvangsten en betalingen)
 • contributie
 • lesgelden
 • donateurs
 • instrumenten onderhoud (in overleg met Piet van der Weijde)

Jeanine van Langeraad: jeugdzaken

 • werving en behoud jeugd (contact basisschool)
 • jeugdorkest
 • jeugdbeleid
 • educatie
 • opleidingen (muziekschool + interne opleidingen)
 • jeugdactiviteiten
 • jeugdcommissie (contactpersoon vanuit bestuur)