Contributie

 

  Per kwartaal Per jaar
Jeugdleden tot 16 jaar € 20,00 € 80,00
Volwassenen € 30,00 € 120,00

Het 3e lid van het gezin betaalt 50% van de contributie.

  • Tot 16 jaar: €20,00 per kwartaal
  • Vanaf 16 jaar: €30,00 per kwartaal
  • Storten op rekening nummer NL 79 INGB 0000 253417
  • T.n.v. Muziekvereniging Crescendo

Betalingsmogelijkheden en opzegging contributie

  • Per kwartaal, per half jaar en per jaar
  • Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren
  • Minimaal 1 week voor aanvang van het volgende kwartaal
  • Daarna is de contributie over het hele kwartaal verschuldigd