Algemene voorwaarden

Muziekvereniging Crescendo stelt indien voorradig gratis een muziekinstrument aan haar leden te beschikking. Het instrument blijft eigendom van Crescendo. Bij blaasinstrumenten wordt een standaardmondstuk geleverd. Indien op advies van de leraar of op eigen initiatief een ander mondstuk wordt aangeschaft komen de kosten voor rekening van het lid.

Het lid zal het instrument met de nodige zorgvuldigheid hanteren en bespelen en is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het instrument. Groot onderhoud aan het instrument is voor rekening van Crescendo en gebeurt alleen op indicatie van de door het bestuur aangestelde instrumentenbeheerder.

Het instrument is via Crescendo verzekerd voor beschadiging en verlies, echter wanneer er sprake is van schade aan het instrument door onzorgvuldig gebruik, dan komt dit voor rekening van het lid.

Het is leden niet toegestaan het instrument van Crescendo zonder toestemming van het bestuur bij andere optredens te gebruiken dan dat van Crescendo. Het lid is ook na toestemming van het bestuur verantwoordelijk voor het instrument.

Voor het volgen van een muzikale opleiding aan de Zeeuwse Muziekschool of intern bij Crescendo worden de kosten conform de tarieven van de muziekschool of docent bij het lid in rekening gebracht. Crescendo draagt voor het A-, B-, C- of D-diploma bij in een deel van de kosten.

De kosten voor de aanschaf van leermiddelen komen voor rekening van de vereniging en blijven dan ook eigendom van de vereniging. Eventueel te maken reiskosten zijn voor rekening van het lid.

Om toegelaten te worden tot een opleiding van Crescendo dient het lid de bijgaande leerlingenovereenkomst te ondertekenen. De kosten van de opleiding moeten worden voldaan voor aanvang van het cursusjaar. Op verzoek van het lid kan een betalingsregeling worden afgesproken. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk gericht te worden aan de penningmeester. Bij vervolgopleidingen dienen de kosten voor de opleiding ook voor het begin van het nieuwe cursusjaar te worden voldaan.

Naast de kosten van de opleiding betaalt het lid de door de ledenvergadering vastgestelde contributie.

Nadat het lid tijdens de opleiding voldoende vaardigheden heeft verkregen kan hij of zij deelnemen aan de repetities van het fanfare-orkest. Vanaf dat moment wordt het lid geacht zich zoveel mogelijk in te zetten bij alle activiteiten van en voor de vereniging.

Zodra een lid voldoende vaardigheid bezit om aan openbare optredens deel te nemen wordt door Crescendo een uniform verstrekt. Het lid dient zelf te zorgen voor een wit overhemd met lange mouwen, zwarte sokken en nette zwarte schoenen. Indien er geen uniform beschikbaar is dienen (jeugd)leden bij optredens zelf te zorgen voor een wit overhemd (of voor jeugdleden een wit T-shirt of polo met lange mouwen), een zwarte broek, zwarte sokken en nette zwarte schoenen, behalve wanneer er iets anders is afgesproken.

Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor ingang van het volgende kwartaal schriftelijk te gebeuren, daarna is contributie over het gehele kwartaal verschuldigd. Instrument (schoongemaakt), bladmuziek, standaard en uniform (gestoomd) met toebehoren moeten binnen 2 weken ingeleverd worden.